Leergeld Nijmegen

onderwijs voor mijn kind

Wat vraagt u aan?

De basisschool

Gaat uw kind naar de basisschool? Dan vraagt de school aan u om te betalen voor extra activiteiten. Dit is de ouderbijdrage. De school vraagt de ouderbijdrage ieder schooljaar. Met de ouderbijdrage betaalt de school alle extra activiteiten die zij organiseert. Bijvoorbeeld schoolreisjes en uitstapjes. 

Voor groep 8 organiseert de school het schoolkamp. Voor het schoolkamp moet u apart betalen. 

Wat betaalt Leergeld Nijmegen? 

Ouderbijdrage                                Wij betalen ieder schooljaar 50 euro per kind.
Schoolkamp groep 8                       Wij betalen 50 euro voor per kind.

U stuurt zelf de rekening naar Leergeld Nijmegen. Leergeld Nijmegen betaalt de rekening aan school.

Voortgezet onderwijs (middelbare school)

Gaat uw kind naar het voortgezet onderwijs? Dan vraagt de school aan u om een bijdrage te betalen. Dit is de ouderbijdrage. Deze ouderbijdrage vraagt de school ieder schooljaar. Met de ouderbijdrage betaalt de school alle extra activiteiten die zij organiseert. Voor schoolreizen voor uw kind moet u apart betalen. 

Wat betaalt Leergeld Nijmegen? 

Ouderbijdrage                                 Wij betalen ieder schooljaar 100 euro per kind. 
Schoolreis                                       Wij betalen 1 keer een schoolreis in de hoogste klassen. Wij betalen 200 euro per kind.


U stuurt zelf de rekening naar Leergeld Nijmegen. Leergeld Nijmegen betaalt de rekening aan school.

LET OP: andere regels voor MBO/ROC

Leergeld Nijmegen betaalt niet voor het MBO (Middelbaar Beroepsonderwijs). Het MBO heeft andere regels voor vergoeding van kosten voor school.
U kunt op school contact opnemen met de trajectbegeleider of mentor voor meer informatie.

Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen.