Leergeld Nijmegen

onderwijs voor mijn kind

Wat vraagt u aan?

Wet op de vrijwillige ouderbijdrage

Op 1 augustus 2021 is de nieuwe wet op de vrijwillige ouderbijdrage ingegaan.

Scholen vragen aan ouders een vrijwillige ouderbijdrage voor een kind. De basisscholen doen dat om activiteiten te kunnen betalen zoals: de kerstviering, cadeautjes, het sinterklaasfeest, een schoolreisje, het schoolkamp, afscheid, enzovoort. De middelbare scholen doen dat om verzekeringen, vieringen, een musical of sportdagen te kunnen betalen. Daarnaast zijn er schoolactiviteiten zoals: excursies, culturele activiteiten, schoolkampen, eindexamengala, schoolreizen, brugklaskampen enz. Hiervoor wordt ook een bijdrage gevraagd aan ouders.

Voor alle scholen geldt dat die bijdrage van ouders vrijwillig is. Ouders die de bijdrage niet kunnen betalen hoeven dat niet te doen.

Tot en met schooljaar 2021-2022 kon u een aanvraag doen bij Stichting Leergeld Nijmegen, die de schoolkosten dan aan de school betaalde. Dit zal per schooljaar 2022-2023 veranderen.

Er is een nieuwe wet ingegaan, die zegt: als u de schoolkosten niet kunt betalen mag uw kind toch altijd meedoen aan alle activiteiten die de school organiseert. De school moet dan zelf een oplossing bedenken. Stichting Leergeld Nijmegen zal deze kosten per volgend schooljaar dus ook niet meer betalen. Wij hebben dit besproken met de school.

Voor meer informatie over de wet op de vrijwillige ouderbijdrage kunt u kijken op de website van de Rijksoverheid https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2021/03/18/wetswijziging-vrijwillige-ouderbijdrage-1-augustus-2021

De basisschool

Gaat uw kind naar de basisschool? Dan vraagt de school aan u om te betalen voor extra activiteiten. Dit is de ouderbijdrage. De school vraagt de ouderbijdrage ieder schooljaar. Met de ouderbijdrage betaalt de school alle extra activiteiten die zij organiseert. Bijvoorbeeld schoolreisjes en uitstapjes.

Voor groep 8 organiseert de school het schoolkamp. Voor het schoolkamp moet u apart betalen. 

De factuur voor het schoolkamp kunt u naar ons opsturen. Wij betalen maximaal € 50 aan school.

De ouderbijdrage voor schooljaar 2022 - 2023 hebben wij rechtstreeks aan de scholen betaald. Hier hoeft u dus geen vergoeding voor te vragen.

Laptopregeling basisschool
Zit uw kind op de basisschool en heeft u geen laptop of computer thuis? Heeft u nog geen bijdrage ontvangen van de Gemeente Nijmegen voor het kopen van een computer?

Als hij/zij in groep 6 zit kunt u een laptop/chromebook aanvragen.

Voor een aanvraag hebben wij de volgende informatie nodig:

  • Uw gezinsnummer en naam van het kind
  • Op welke school zit uw kind?
  • In welke groep zit uw kind?
  • Heeft u eerder een bijdrage van de Gemeente Nijmegen ontvangen voor een computer/laptop of heeft u eerder een laptop/chromebook gehad van Leergeld?
  • Gaat u akkoord dat wij dit navragen bij de Gemeente Nijmegen? (zonder akkoord kunnen wij geen laptop geven, Leergeld heeft deze regeling overgenomen van de Gemeente)

U ontvangt van Leergeld een code per mail waarmee u de laptop kunt bestellen.

Squla
Leergeld Nijmegen heeft een samenwerking met Squla. Via Squla kunnen kinderen die op de basisschool zitten oefenen met taal, rekenen en vreemde talen. Wilt u hier ook gebruik van maken vraag dan hier een code aan. Deze code kunt u gebruiken voor een jaar lang gratis Squla. De kinderen kunnen zoveel oefenen als ze willen.


Voortgezet onderwijs (middelbare school)

Gaat uw kind naar het voortgezet onderwijs? Dan vraagt de school aan u om een bijdrage te betalen. Dit is de ouderbijdrage. Deze ouderbijdrage vraagt de school ieder schooljaar. Met de ouderbijdrage betaalt de school alle extra activiteiten die zij organiseert. Voor schoolreizen voor uw kind moet u apart betalen. 

Leergeld betaalt de kosten voor ouderbijdrage niet meer vanaf schooljaar 2022/2023

Wel kunt u een aanvraag doen voor een buitenlandse eindreis voor uw kind. Wij kunnen hier een keer in de schoolperiode een vergoeding voor doen. 

Voor leerlingen in 4 Havo of 4 VWO met wiskunde in hun pakket kan Leergeld een grafische rekenmachine betalen. Neem hiervoor altijd eerst contact op met Leergeld!

LET OP: andere regels voor MBO/ROC

Leergeld Nijmegen betaalt niet voor het MBO (Middelbaar Beroepsonderwijs). Het MBO heeft andere regels voor vergoeding van kosten voor school.
U kunt op school contact opnemen met de trajectbegeleider of mentor voor meer informatie.

Leergeld helpt gezinnen met een krap budget