Leergeld Nijmegen

onderwijs voor mijn kind

Wat vraagt u aan?

De basisschool

Gaat uw kind naar de basisschool? Dan vraagt de school aan u om te betalen voor extra activiteiten. Dit is de ouderbijdrage. De school vraagt de ouderbijdrage ieder schooljaar. Met de ouderbijdrage betaalt de school alle extra activiteiten die zij organiseert. Bijvoorbeeld schoolreisjes en uitstapjes.

Voor groep 8 organiseert de school het schoolkamp. Voor het schoolkamp moet u apart betalen. 

Wat betaalt Leergeld Nijmegen? 
Ouderbijdrage - Wij betalen ieder schooljaar 50 euro per kind.
Schoolkamp groep 8 - Wij betalen 50 euro voor per kind.

U stuurt zelf de rekening naar Leergeld Nijmegen. Leergeld Nijmegen betaalt de rekening aan school.

Laptopregeling basisschool
Zit uw kind op de basisschool en heeft u geen laptop of computer thuis? Heeft u nog geen bijdrage ontvangen van de Gemeente Nijmegen voor het kopen van een computer?

Als hij/zij in groep 6 zit kunt u een laptop/chromebook aanvragen.

Voor een aanvraag hebben wij de volgende informatie nodig:

  • Uw gezinsnummer en naam van het kind
  • Op welke school zit uw kind?
  • In welke groep zit uw kind?
  • Heeft u eerder een bijdrage van de Gemeente Nijmegen ontvangen voor een computer/laptop?
  • Gaat u akkoord dat wij dit navragen bij de Gemeente Nijmegen? (zonder akkoord kunnen wij geen laptop geven, Leergeld heeft deze regeling overgenomen van de Gemeente)

U ontvangt van Leergeld een code per mail waarmee u de laptop kunt bestellen.

Squla
Leergeld Nijmegen heeft een samenwerking met Squla. Via Squla kunnen kinderen die op de basisschool zitten oefenen met taal, rekenen en vreemde talen. Wilt u hier ook gebruik van maken vraag dan hier een code aan. Deze code kunt u gebruiken voor een jaar lang gratis Squla. De kinderen kunnen zoveel oefenen als ze willen.

Voortgezet onderwijs (middelbare school)

Gaat uw kind naar het voortgezet onderwijs? Dan vraagt de school aan u om een bijdrage te betalen. Dit is de ouderbijdrage. Deze ouderbijdrage vraagt de school ieder schooljaar. Met de ouderbijdrage betaalt de school alle extra activiteiten die zij organiseert. Voor schoolreizen voor uw kind moet u apart betalen. 

Wat betaalt Leergeld Nijmegen?
Ouderbijdrage - Wij betalen ieder schooljaar 100 euro per kind. 
Schoolreis - Wij betalen 1 keer een schoolreis in de hoogste klassen. Wij betalen 200 euro per kind.


U stuurt zelf de rekening naar Leergeld Nijmegen. Leergeld Nijmegen betaalt de rekening aan school.

LET OP: andere regels voor MBO/ROC

Leergeld Nijmegen betaalt niet voor het MBO (Middelbaar Beroepsonderwijs). Het MBO heeft andere regels voor vergoeding van kosten voor school.
U kunt op school contact opnemen met de trajectbegeleider of mentor voor meer informatie.

Leergeld helpt gezinnen met een krap budget