Leergeld Nijmegen

Informatie voor cultuuraanbieders

Stichting Leergeld Nijmegen helpt gezinnen

Wil een kind lid wil worden van uw organisatie of vereniging, maar kunnen de ouders de contributie niet betalen? Dan kunt u de ouder doorverwijzen naar Leergeld Nijmegen. Het gezin moet zélf de hulp bij ons aanvragen. 

Afspraak voor kennismaking

Is uw organisatie of vereniging nog niet bekend bij Leergeld Nijmegen? Dan neemt de coördinator van Leergeld Nijmegen contact met u op om kennis te maken. In dit gesprek lichten we onder meer de werkwijze van Leergeld Nijmegen toe en vragen we naar het aanbod, de bijbehorende jaarprijzen en het KvK-nummer.

Facturering

Om betalingen aan uw organisatie te kunnen doen is er een factuur nodig. Wilt u rekening houden met de volgende wensen bij de opmaak van de factuur.

Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen.