Leergeld Nijmegen

Informatie voor relaties

Hulp aan gezinnen met schoolgaande kinderen

Leergeld Nijmegen is er voor kinderen in de leeftijd van 4 tot met 17 jaar die in Nijmegen wonen en van wie de ouders een laag inkomen hebben. Daartoe werkt Leergeld Nijmegen samen met veel scholen, sportaanbieders en cultuuraanbieders, zwembaden en zwemverenigingen, winkeliers en hulpverlenende instanties.

Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen.