Leergeld Nijmegen

Informatie voor scholen

Stichting Leergeld Nijmegen helpt gezinnen

Vanaf schooljaar 2022/2023 betaalt Leergeld geen schoolkosten meer vanwege de nieuwe wet ouderbijdrage.

Wel kunnen wij voor kinderen in groep 6 en in de brugklas een laptop vergoeden. Hiervoor kan de ouder zelf een aanvraag bij ons doen.

Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen.