Leergeld Nijmegen

Informatie voor scholen

Stichting Leergeld Nijmegen helpt gezinnen

Voor gezinnen met een laag inkomen betalen we de ouderbijdrage, het schoolkamp in groep 8 van de basisschool en een excursie of schoolreis in de hoogste leerjaren van het voortgezet onderwijs. Voor brugklasleerlingen vergoeden we een laptop en, als dat nodig is, een fiets. We vergoeden geen andere leermiddelen, bijles, tweetalig onderwijs of andere schoolreizen.

Helpt u mee?

Wij willen de gezinnen goed informeren over wat wij doen en hoe wij helpen. Daarom hebben wij uw medewerking nodig. Wij vragen u de gezinnen, docenten en de zorgcoördinator te informeren over de mogelijkheden die Stichting Leergeld Nijmegen biedt aan gezinnen. Wilt u daartoe onderstaande voorbeeldteksten en ons logo opnemen in de website van de school,  de schoolgids en in de brief over de ouderbijdrage?

Voorbeeldteksten publicaties onderwijs 

Facturering 

Van de ouder ontvangen wij een factuur voor de ouderbijdrage/schoolreis/kamp. Deze betalen wij rechtstreeks aan de school.
Om dit soepel te laten verlopen vragen wij u om op de factuur het volgende te vermelden:

  • Gegevens van de school (naam van de school,  IBAN nummer bank, contactpersoon)
  • Naam en adres van het kind (per leerling een factuur)
  • Bedrag
  • Bij voorkeur 1 factuur voor alle activiteiten in het betreffende schooljaar 
Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen.