Leergeld Nijmegen

Vragen en antwoorden

Inkomen

Met welk inkomen kan ik hulp krijgen voor mijn kind?

Heeft u een laag inkomen? Dan heeft u recht op hulp van Leergeld Nijmegen.  Een laag inkomen is een inkomen dat niet hoger is dan:

1 ouder + 1 kind: € 1632,--
1 ouder + 2 of meer kinderen: € 1768,--
2 ouders + 1 kind: € 1812,--
2 ouders + 2 of meer kinderen: € 1963,--

Mijn netto maandinkomen is hoger, maar ik heb schulden. Kan ik hulp krijgen van Leergeld Nijmegen?

Heeft u een hoger inkomen, maar krijgt u hulp om schulden af te lossen? Of is er iemand die uw geldzaken regelt? Dan kunt u ook hulp aanvragen bij Leergeld Nijmegen.

Kan ik hulp krijgen van Leergeld Nijmegen als ik werk?

Als uw netto maandinkomen binnen de inkomensgrens ligt, kan Leergeld Nijmegen uw kinderen helpen!

Ik ben ZZP'er. Heb ik recht op hulp van Leergeld Nijmegen?

Bent u ZZP'er? Stuur dan uw laatste belastingaangifte op. Stuur ook de voorlopige aanslag van de belasting op. Als het inkomen binnen de inkomensgrenzen ligt, kan Leergeld Nijmegen uw kinderen helpen!

Hoe toetst Leergeld Nijmegen mijn inkomen?

Bij het huisbezoek wordt om een recente kopie van uw gezinsinkomen gevraagd:

  • Uw laatste overzicht van uw uitkering van de gemeente of het UWV
  • Uw laatste loonstrook
  • Heeft u niet elke maand hetzelfde salaris? Stuur dan de laatste 3 loonstrookjes op
  • Als uw partner ook een inkomen heeft dan moet u dat ook opsturen
  • Bent u ZZP'er? Stuur dan uw laatste belastingaangifte op

Een keer per jaar berekenen wij het inkomen van uw gezin. Daarom moet u ons een keer per jaar een overzicht van uw inkomen sturen.

Algemeen

Krijg ik geld van Leergeld Nijmegen?

Nee u krijgt geen geld. Leergeld Nijmegen betaalt de rekeningen direct aan de school, de sportvereniging, de dansschool, het zwembad enzovoort.

Hoe vraag ik een vergoeding aan?

U stuurt de rekening naar ons toe met het gezinsnummer erop. Dat kan per post of per mail. 1x per jaar stuurt u uw inkomensgegevens mee.

Let op: een inschrijfformulier is geen factuur!

Hoe weet ik of de rekening betaald is?

Leergeld Nijmegen betaalt de rekening meestal binnen 3 weken. Hebben wij de rekening betaald? Dan krijgt u de rekening met een ‘betaald’ sticker erop thuis gestuurd. Op deze sticker staat ook of u zelf nog een bedrag moet betalen.

Activiteiten

Mijn kind doet 2 activiteiten, bijvoorbeeld voetbal en dansen. Wat betaalt Leergeld Nijmegen?

Leergeld Nijmegen betaalt maximaal 275 euro per jaar aan een club of vereniging. Is deze rekening lager dan 275? Dan blijft er geld over voor nóg een activiteit. Is het totale bedrag meer dan 275 euro? Dan moet u een deel zelf betalen.

Vergoedingen:

Mijn kind heeft ook sportkleding en sportschoenen nodig. Betaalt Leergeld Nijmegen dit?

Wij kunnen ook (een deel) van de artikelen die uw kind nodig heeft betalen. U kunt daarvoor een cheque bij ons aanvragen als u de rekening van de contributie opstuurt. Deze cheque levert u dan in bij de sportwinkel. Dit is een van de winkels waarmee Leergeld Nijmegen samenwerkt. U moet dan aan ons doorgeven wat uw kind nodig heeft. En bij welke winkel u dit wil kopen. 

Mijn kind heeft een Ipad, laptop of computer nodig. Betaalt Leergeld Nijmegen dit?

Leergeld betaalt, onder bepaalde voorwaarden, laptops/chromebooks voor kinderen in groep 6 op de basischool en voor kinderen die voor het eerst naar de brugklas van de middelbare school gaan. Onder het kopje "hulp voor uw kind" kunt u meer informatie vinden.

Betaalt Leergeld Nijmegen overblijven, bijlessen, onderwijs in 2 talen (TTO) en naschoolse opvang?

Nee. Leergeld Nijmegen betaalt deze kosten niet.

Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen.