Leergeld Nijmegen

Vragen en antwoorden

Inkomen

Met welk inkomen kan ik hulp krijgen voor mijn kind?

Heeft u een laag inkomen? Dan heeft u recht op hulp van Leergeld Nijmegen.  Een laag inkomen is een inkomen dat niet hoger is dan:

1 ouder gezin € 2160,--
2 ouder gezin         € 2395,--

Mijn netto maandinkomen is hoger, maar ik heb schulden. Kan ik hulp krijgen van Leergeld Nijmegen?

Heeft u een hoger inkomen, maar krijgt u hulp om schulden af te lossen? Of is er iemand die uw geldzaken regelt? Dan kunt u ook hulp aanvragen bij Leergeld Nijmegen.

Kan ik hulp krijgen van Leergeld Nijmegen als ik werk?

Als uw netto maandinkomen binnen de inkomensgrens ligt, kan Leergeld Nijmegen uw kinderen helpen!

Ik ben ZZP'er. Heb ik recht op hulp van Leergeld Nijmegen?

Bent u ZZP'er? Stuur dan uw laatste belastingaangifte op. Stuur ook de voorlopige aanslag van de belasting op. Als het inkomen binnen de inkomensgrenzen ligt, kan Leergeld Nijmegen uw kinderen helpen!

Hoe toetst Leergeld Nijmegen mijn inkomen?

Bij het huisbezoek wordt om een recente kopie van uw gezinsinkomen gevraagd:

  • Uw laatste overzicht van uw uitkering van de gemeente of het UWV
  • Uw laatste loonstrook
  • Heeft u niet elke maand hetzelfde salaris? Stuur dan de laatste 3 loonstrookjes op
  • Als uw partner ook een inkomen heeft dan moet u dat ook opsturen
  • Bent u ZZP'er? Stuur dan uw laatste belastingaangifte op

Een keer per jaar berekenen wij het inkomen van uw gezin. Daarom moet u ons een keer per jaar een overzicht van uw inkomen sturen.

Algemeen

Wij zijn gescheiden en hebben co-ouderschap. Kan ik hulp krijgen van Leergeld:

Als het kind op uw adres staat ingeschreven dan kunt u zich aanmelden. Als het kind bij uw ex-partner staat ingeschreven dan kan uw ex-partner zich aanmelden. Wij toetsen het inkomen van degene bij wie het kind staat ingeschreven.

Krijg ik geld van Leergeld Nijmegen?

Nee u krijgt geen geld. Leergeld Nijmegen betaalt de rekeningen direct aan de school, de sportvereniging, de dansschool, het zwembad enzovoort.

Hoe vraag ik een vergoeding aan?

U stuurt de rekening naar ons toe met het gezinsnummer erop. Dat kan per post of per mail. 1x per jaar stuurt u uw inkomensgegevens mee.

Let op: een inschrijfformulier is geen factuur!

Hoe weet ik of de rekening betaald is?

Leergeld Nijmegen betaalt de rekening meestal binnen 3 weken. U krijgt van ons een mail of post met hetgeen we betaald hebben . Hierin staat ook of u zelf nog een bedrag moet betalen.

Activiteiten

Mijn kind doet 2 activiteiten, bijvoorbeeld voetbal en dansen. Wat betaalt Leergeld Nijmegen?

Leergeld Nijmegen betaalt maximaal 400 euro per jaar aan een club of vereniging. Is deze rekening lager dan 400? Dan blijft er geld over voor nóg een activiteit. Vraag altijd eerst aan leergeld of dit mogelijk is. Is het totale bedrag meer dan 400 euro? Dan moet u een deel zelf betalen.

Vergoedingen:

Mijn kind heeft ook sportkleding en sportschoenen nodig. Betaalt Leergeld Nijmegen dit?

Wij kunnen ook (een deel) van de artikelen die uw kind nodig heeft betalen. U kunt daarvoor een cheque bij ons aanvragen als u de rekening van de contributie opstuurt. Deze cheque levert u dan in bij de sportwinkel. Dit is een van de winkels waarmee Leergeld Nijmegen samenwerkt. U moet dan aan ons doorgeven wat uw kind nodig heeft. En bij welke winkel u dit wil kopen. 

Mijn kind heeft een Ipad, laptop of computer nodig. Betaalt Leergeld Nijmegen dit?

Leergeld betaalt, onder bepaalde voorwaarden, laptops/chromebooks voor kinderen in groep 6 op de basischool en voor kinderen die voor het eerst naar de brugklas van de middelbare school gaan. Onder het kopje "hulp voor uw kind" kunt u meer informatie vinden.

Betaalt Leergeld Nijmegen overblijven, onderwijs in 2 talen (TTO) en naschoolse opvang?

Nee. Leergeld Nijmegen betaalt deze kosten niet.

Betaalt Leergeld een grafische rekenmachine?

Voor leerlingen in 4 Havo of 4 VWO met wiskunde in hun pakket kan Leergeld een grafische rekenmachine betalen. Neem altijd eerst contact op met Leergeld! Leergeld betaalt niet terug als u hem zelf heeft gekocht.

Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen.