Leergeld Nijmegen

Informatie voor sportaanbieders

Voetbal

Zwemmen

Stichting Leergeld Nijmegen helpt gezinnen

Wil een kind lid wil worden van uw vereniging, maar kunnen de ouders de contributie niet betalen? Dan kunt u de ouder doorverwijzen naar Leergeld Nijmegen. Het gezin moet zélf de hulp bij ons aanvragen. Leergeld Nijmegen vergoedt, onder bepaalde voorwaarden, de contributie.

Afspraak voor kennismaking

Is uw vereniging nog niet bekend bij Leergeld Nijmegen? Dan neemt de coördinator van Leergeld Nijmegen contact met u om kennis te maken. In dit gesprek lichten we onder meer de werkwijze van Leergeld Nijmegen toe, beoordelen we de professionaliteit van uw vereniging en vragen we naar het aanbod, de bijbehorende jaarprijzen en het KvK-nummer.

Facturering
Om betalingen aan uw organisatie te kunnen doen is er een factuur nodig. Wilt u rekening houden met de volgende wensen bij de opmaak van de factuur.

Informatie voor voetbal

Vergoeding contributie

Leergeld Nijmegen vergoedt onder bepaalde voorwaarden de voetbal contributie voor gezinnen.


Helpt u mee?
Wij willen de gezinnen goed informeren over wat wij doen en hoe wij helpen. Daarom hebben wij uw medewerking nodig. Wilt u daartoe onderstaande voorbeeld tekst en ons logo opnemen in de website van uw voetbalvereniging, in het clubblad en/of in een brief aan de leden? 

Voorbeeldtekst publicaties voetbalvereniging

Wilt u óók nieuwe leden de mogelijkheid geven om bij aanmelding aan te vinken dat zij ingeschreven zijn bij Leergeld Nijmegen? Dan is bij uw vereniging meteen bekend dat het nieuwe lid niet via automatische incasso betaalt, maar een factuur nodig heeft. Deze factuur moeten de ouders/verzorgers doorsturen naar Leergeld Nijmegen.

Naast het opnemen van een tekst in de communicatiemedia, verzoeken wij de club/vereniging om nieuwe leden bij aanmelding de mogelijkheid te geven aan te vinken dat ze cliënt zijn bij Stichting Leergeld Nijmegen. Dan is de vereniging ervan op de hoogte, dat het nieuwe lid niet via automatische incasso kan betalen, maar een factuur nodig heeft om op te sturen naar Leergeld Nijmegen.

Verzoek aan de ledenadministratie/penningmeester:
Heeft uw vereniging een regeling voor verplichte huurkleding (tenue etc.) waarvan de kosten niet in de contributie verrekend zijn? Wilt u dan zowel de contributie als de kleding op één factuur vermelden? Moet het jeugdlid zelf het verplichte voetbaltenue kopen? Wilt u ons dan laten weten met welke leverancier uw vereniging een contract heeft?

Informatie voor zwemaanbieders:

  • Vanaf de leeftijd van 6 jaar kunnen kinderen op zwemles voor diploma A via Leergeld Nijmegen.
  • Voor het zwemdiploma A hebben we contractafspraken met de meeste zwemscholen in de gemeente Nijmegen en kopen we het diploma A zwemmen af voor een bedrag van €500
  • Hebben we nog geen contract met uw zwemschool en wil u meedoen met het zwemdiploma A pakket: neem dan contact met ons op!
  • Voor het zwemmen stuurt Leergeld Nijmegen een zwemcheque per post. Deze cheque kan ingeleverd worden bij het zwembad of de betreffende zwemvereniging. Het zwembad of de vereniging stuurt de factuur rechtstreeks naar Leergeld Nijmegen.
  • Op de cheque staat een geldigheidsdatum. Als deze verlopen is mag de cheque niet meer worden ingeleverd.
  • Kan een kind door ziekte of om andere redenen langere tijd geen zwemlessen volgen? Dan moeten de ouders/verzorgers dit doorgeven aan het zwembad of de zwemvereniging. De zwemkaart kan dan stopgezet worden, in overleg blijven de resterende lessen op de kaart staan.
  • Ouders kunnen ook zwemlessen voor diploma B/C aanvragen of andere zwemactiviteiten. Leergeld beoordeelt of hiervoor budget is en maakt een cheque die de ouder kan inleveren bij de zwemschool.
  • Loopt de zwemkaart af en wil het kind doorgaan met zwemmen? Dan moeten de ouders/verzorgers een nieuwe aanvraag indienen bij Leergeld Nijmegen. Vraag de ouders/verzorgers om 3 à 4 weken vóór het aflopen van zwemkaart een nieuwe aanvraag in te dienen bij Leergeld Nijmegen.
Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen.