Leergeld Nijmegen

Wie kan een aanvraag doen?

Een aanvraag kan ingediend worden door een ouder/verzorger, bewindvoerder of begeleider van een gezin. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

  • Het gezin of huishouden woont in de gemeente Nijmegen.
  • De kinderen zijn in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar.
  • Het inkomen van het gezin valt binnen de inkomensnormen van € 2160,- voor een 1 ouder gezin of € 2395,- voor een twee ouder gezin.

Let op: Leergeld Nijmegen kan ook een vergoeding geven als:

  • Als u werkt en uw netto maandinkomen niet boven onze grenzen komt.
  • Als u ZZP-er bent en uit uw laatste belastingaangifte en voorlopige aanslag blijkt dat uw inkomen binnen de norm ligt.
  • Als uw netto maandinkomen hoger is en u een schuldhulpverleningstraject volgt of onder bewind staat.

Hoe controleren wij uw inkomen?

Stuur ons 1 keer per jaar een overzicht van het inkomen van uw gezin. Dit is het inkomen van u en uw partner. Wij rekenen dan uit of u nog steeds recht heeft op hulp van Leergeld Nijmegen. Zolang uw inkomen laag is, heeft u recht op hulp van Leergeld Nijmegen.

Wat moet u opsturen?

Het overzicht van uw inkomen is uw laatste loonstrook. Of het laatste overzicht van uw uitkering van de gemeente of het UWV. 
Heeft u niet elke maand hetzelfde inkomen? Stuur dan de laatste 3 loonstrookjes op.

Bent u ZZP-er? Stuur dan uw laatste belastingaangifte én de voorlopige aanslag van de belasting op.

Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen.