Leergeld Nijmegen

Organisatie

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • Wouter van Balveren, voorzitter
  • Peter Freriks, penningmeester
  • Farah Aarts, bestuurslid
  • Martine Geelen, bestuurslid
  • Pieter Tromp, bestuurslid
  • Marcel Janssen, bestuurslid

Team

Het team van Leergeld Nijmegen bestaat uit:

  • 5 parttime medewerkers (samen 2,8 FTE)
  • 5 vrijwilligers op kantoor
  • 5 intermediairs

Bestuurders werken onbezoldigd, vrijwilligers ontvangen een onkosten- en/of vrijwilligersvergoeding en medewerkers worden beloond volgens de CAO Sociaal Werk.

KvK: 09151187

Fiscaal nummer: 8150.32.213

ANBI: bekijk hier het ingevulde formulier ANBI 2021

Stichting Leergeld Nijmegen heeft een klachtenregeling. De volledige regeling leest u klachtenregeling

De klachtencommissie bestaat uit:

Herman van Ojen
Jan Schreurs
Joost Muskens

Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen.