Leergeld Nijmegen

Werkwijze Leergeld Nijmegen

Meldt u zich aan bij Leergeld Nijmegen? Dit is belangrijk om te weten:

  1. U meldt zich bij ons aan
  2. Wij komen bij u op huisbezoek (momenteel beeldbellen)
  3. Wij beoordelen uw aanmelding
  4. U kunt vergoedingen aanvragen
1. U meldt zicht bij ons aan

U kunt zich bij ons aanmelden. Dit kunt u op verschillende manieren doen:

  • U vult het contactformulier in
  • U stuurt ons een e-mail via info@leergeldnijmegen.nl
  • U belt ons via telefoonnummer 024 - 323 7644. Dit kan op maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 – 12.00 uur.
  • U stuurt de antwoordkaart van de folder Leergeld Nijmegen op. Onze folder vindt u op scholen, in sportclubs, het Loket Zorg en Inkomen, wijkcentra, enzovoorts.
2. Huisbezoek

Heeft u zich aangemeld? Wij bellen u binnen 3 weken. Wij maken dan een afspraak voor een huisbezoek. Een medewerker van Leergeld Nijmegen komt dan bij u op bezoek. De medewerker bespreekt met u welke hulp nodig is in uw gezin. Ook vraagt hij of zij een overzicht van uw inkomen. 

Bij het huisbezoek krijgt u een gezinsnummer. Bewaar dit nummer goed. U heeft dit nodig als u contact met ons opneemt. En als u vergoedingen aanvraagt.

3. Wij beoordelen uw aanmelding

Na het huisbezoek berekenen de medewerkers van kantoor Leergeld Nijmegen of u recht heeft op hulp van Leergeld Nijmegen.

Heeft u recht op hulp? Dan krijgt u van ons een mail of een brief waarin staat dat wij uw aanmelding hebben goedgekeurd. U kunt dan vergoedingen aanvragen.

Heeft u geen recht op hulp? Dan krijgt u van ons een mail of een brief waarin staat dat wij uw aanmelding afwijzen. Verandert de situatie van uw gezin? Dan kunt u contact opnemen met Leergeld Nijmegen. U kunt zich dan opnieuw aanmelden.


4. U kunt vergoedingen aanvragen

Heeft u van ons een brief gekregen waarin staat dat wij uw aanmelding hebben goedgekeurd? Dan kunt u vergoedingen aanvragen.

Leergeld Nijmegen betaalt de rekeningen die u krijgt van de club, vereniging of organisatie. U krijgt zelf geen geld. Op de Leergeldkaart staat hoe u dit werkt. U krijgt de Leergeld kaart als wij bij u op huisbezoek komen.

Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen.